Facultativ

Emisiile de CO2


Ce sunt emisiile de CO2? Definiție și explicație:

CO2emisiilor se referă la gazele cu efect de seră produse prin arderea diferitelor materiale carbonace, cum ar fi cărbune, motorină și benzină, gaze naturale, lemn sau GPL. Pe parcursul acestor procese, sunt emise volume mari de CO2 (Dioxidul de carbon), care se acumulează în atmosfera Pământului în concentrație în continuă creștere. Emisiile de CO2 sunt implicate semnificativ în așa-numitul efect de seră. Acest lucru duce la încălzirea globală cu consecințe devastatoare pentru mediu.

Dioxidul de carbon și efectul său

Dioxidul de carbon este un gaz natural și joacă un rol important în procesele metabolice ale multor creaturi. În concentrații scăzute, este complet non-toxic pentru oameni și animale. De exemplu, aerul expirat de oameni are o concentrație de dioxid de carbon de aproximativ patru procente. Plantele, pe de altă parte, necesită dioxid de carbon pentru fotosinteză, care la rândul lor le produce și eliberează oxigen. În timp ce CO natural2 nu are impact negativ asupra mediului, gazul produs de procesele tehnice este problematic, deoarece nu poate fi neutralizat de natură în cantități atât de mari.

Emisiile de CO2 și impactul lor negativ asupra climei

Emisiile de CO2 provin, în principal, din arderea staționară (adică efectuată în instalații) și prin arderea mobilă (în vehicul) a combustibililor fosili. Ele reprezintă mai mult de 85 la sută din totalul emisiilor la nivel mondial și sunt considerate principala cauză a efectului de seră antropic. Aceste molecule de dioxid de carbon se acumulează în atmosfera pământului și absorb lumina infraroșie. Acest lucru împiedică radiația naturală a căldurii furnizate de energia solară și duce astfel la o creștere a temperaturilor de pe pământ. Spre deosebire de efectul de seră natural, efectul de seră antropic determină probleme climatice considerabile. Biosfera nu se poate adapta sau doar prost la creșterea nefiresc de rapidă a temperaturii, ceea ce duce la schimbări semnificative din punct de vedere climatic.
Reducerea CO2Începând cu anii 90 ai secolului XX, emisiile pentru protecția climei au reprezentat o preocupare majoră pentru eforturile energetice și pentru politica climatică. Acestea includ măsuri de austeritate, cum ar fi limitele legale de viteză pentru vehicule și nave, precum și renovări ale clădirilor și izolație termică pentru o utilizare redusă a sistemelor de încălzire. Alte soluții eficiente de reducere a poluării cu dioxid de carbon includ decarbonizarea combustibililor carbonați, utilizarea sporită și cercetarea energiei regenerabile, măsuri țintite pentru protejarea pădurilor tropicale și crearea de mari zone forestiere. În plus, eficiența energetică a fiecărui individ joacă un rol important, adică economisirea constantă a energiei electrice, a apei și a combustibilului în viața de zi cu zi.


Video: De ce ar trebui transportatorii români să își calculeze emisiile de CO2? (Decembrie 2021).