Ce este un atom? explicaţie:

Cuvântul "atom„se întoarce la filosoful grec Democrit și înseamnă„ indivizibil ”. Ideea de indivizibilitate a atomilor, adică cea mai mică unitate de materie, este astfel cu mult peste 2.400 de ani. Cu toate acestea, atomii nu sunt indivizi în ciuda terminologiei. Deși chimia își atinge limitele, cu metode fizice moderne, cum ar fi fisiunea nucleară, diviziunea atomilor este posibilă astăzi.
Deja filozofii antici erau preocupați de ceea ce suntem noi cu adevărat oamenii, animalele sau plantele, este un indiciu clar al dorinței antropologice de a înțelege universul în fundamentele sale. Și asta funcționează cel mai bine dacă știți componentele individuale care alcătuiesc acest univers. În cursul istoriei a purtat u.a. John Dalton, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Enrico Fermi și Albert Einstein au contribuit semnificativ la cercetarea atomică.
Simplu, atomii sunt blocurile de bază care constituie tot ceea ce există (așa-numita materie). Multă vreme nu a fost posibil să observați direct atomii, astfel încât existența lor a fost asumată pe o bază teoretică. Între timp, microscopele electronice de înaltă rezoluție sunt capabile să facă vizibili chiar și singuri atomi. Aceasta reprezintă un pas uriaș pentru științele naturii, în special pentru chimie și fizică.

Structura unui atom:

O bară din aur pur este formată din atomi mai identici decât oamenii trăiesc pe pământ. O bară de argint constă, de asemenea, din miliarde de atomi identici. Deci trebuie să existe o caracteristică sau o proprietate distinctivă a atomului care determină dacă este un atom de aur sau un atom de argint. Înainte de a rezolva această întrebare, structura generală a unui atom urmează mai întâi:
Fiecare atom este format dintr-unul nucleu atomic și unul coajă atomic. Nucleul atomic conține aproximativ 99,9% din masa atomică și este format din protoni încărcați pozitiv și neutroni încărcați neutru. Învelișul atomic reprezintă restul de 0,01% din masă. Este format din electroni încărcați negativ. Deoarece numărul de protoni din nucleul atomic este identic cu numărul de electroni din carcasa atomică, atomii sunt neutri electric.
Numărul de protoni din nucleul atomic determină care element chimic aparține în cele din urmă unui anumit atom. În tabelul periodic al elementelor, numărul de protoni poate fi citit cu ușurință de numărul ordinal al elementului respectiv. Ergo are 79 de protoni în aur și 47 în argint. După cum am menționat deja, numărul protonilor corespunde cu cel al electronilor. Numărul de electroni este astfel identic cu cel al protonilor (aur cu 79 electroni, argint cu 47 electroni).

Ilustrație schematică a unui atom:

Modele atomice:

Modelul de particule democratice
Modelul atomic Dalton
Modelul atomic al lui Thomson
Modelul atomic al lui Rutherford
Modelul atomic al lui Bohr
modelul coajă
modelul orbital


Video: What Is an Atom and How Do We Know? (Decembrie 2021).