Facultativ

Factorii biotici de selecție


factori de selecție

Factorii de selecție sunt acele condiții / factori de mediu care afectează indivizii și, astfel, starea lor de fitness. Se face distincția între factorii de selecție abiotici (neînsuflețiți) și biotici (vii).
Factorii de selecție sunt cruciali pentru direcția de evoluție.
Factori de mediu biotici: toți factorii de selecție care emană din mediul de viață. Acestea pot fi diferențiate între factori intraspecifici (intraspecifici) și interspecificați (străini).
Factorii de selecție intra-specifici:
Selecția sexuală: selecția unui partener sexual în funcție de anumite caracteristici (de exemplu, cântarea în păsări cântătoare, furnicari în cerb sau penajul de păun, a se vedea și dimorfism sexual)
Factorii interspecifici de selecție: (Găsit de relația Jager-Prey)
Imitația mediului, de exemplu prin adaptarea culorii și formei (mimetic); Exemple: frunze de mers, pietre vii, mușețel
Imitație de alt tip, de ex. protejat de otrăvuri. De exemplu, dă impresia prădătorilor că animalul inofensiv este periculos (mimica); Exemplu: Hoverfly inofensivă arată la fel ca viespile și astfel este evitat de către orice prădători


Video: Introduction to Evolution and Natural Selection (Decembrie 2021).